100% naszych absolwentów zdało maturę uzyskując wysokie wyniki