W dniu 29 listopada 2011 r, w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbyło się rozdanie nagród w  Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Las domem zwierząt”  Za zdjęcie szarej wiewiórki Aleksandra Piłat (2b) otrzymała wyróżnienie. W uroczystości uczestniczyli członkowie Szkolnego Klubu Fotograficznego z naszej szkoły. Wyróżnione zdjęcie w załączeniu.

LasDom

 

W dniu 13. XII. 2011 r. w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu „Zawód Fotoreporter” . Konkursowi patronował Kurator Oświaty, Starosta Lubartowski i Redakcja Gazety Wyborczej w Lublinie.

Nagrodę główną (Grand Prix) w kategorii fotoreportażu zdobył uczeń naszej szkoły Wojciech Cieślak (3f) za zdjęcia „ Zabawa jest wszędzie”, wykonane na zamojskich plantach podczas pleneru fotograficznego SKF.

Patrz także :http://www.youtube.com/watch?v=4ZucCJNeEvk ).

 Ponadto, wyróżnienie w tej kategorii uzyskał Tomasz Janiga (2g) za fotoreportaż z rekonstrukcji bitwy pod Tomaszowem „Ocalić od zapomnienia”. W kategorii zdjęć fotoreporterskich wyróżnienie otrzymała Aleksandra Mazurek (1e) za zdjęcie „Prawierównia” . Gratulacje ze strony Kuratora Oświaty i Starosty Lubartowskiego otrzymał opiekun Szkolnego Klubu Fotograficznego dr Ryszard Molas.

 

SKF zrzesza uczniów interesujących się fotografią i pragnących doskonalić swoje umiejętności. Najciekawsze zdjęcia są publikowane na stronie szkoły oraz na indywidualnych kontach członków Klubu.

Opiekę sprawuje p. Ryszard Molas

Wydarzenia

SKF

SKF