W listopadzie  w naszej szkole odbyły się zajęcia dla klas pierwszych „Sztuka porozumiewania się”. Prowadziła je Pani psycholog Joanna Krzelekowska – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem zajęć było uświadomienie uczniom znaczenia pozytywnych  kontaktów międzyludzkich oraz właściwe rozpoznawanie i stosowanie komunikatów niewerbalnych w relacjach interpersonalnych. Warsztaty podkreślały znaczenie aktywnego słuchania, kształtowały postawy asertywne i ich wpływ na proces komunikacji, wskazywały na potrzeby rozmówców w trakcie procesu komunikowania się.

Napisała: Pani Marta Ciuraszkiewicz

Nowy rok szkolny w nowej szkole dla wielu pierwszoklasistów jest dużym wyzwaniem dlatego też pedagog i psycholog służy pomocą zapraszając na rozmowy do szkolnego gabinetu. Organizowane są także różnorodne zajęcia. We wrześniu i październiku uczniowie mogli skorzystać z:

 

Warsztatów adaptacyjno-integracyjnych (klasy pierwsze). Zadaniem ich było bliższe poznanie się uczniów i wyposażenie ich w wiedzę z zakresu kształtowania umiejętności komunikowania się, budowania więzi, prawidłowych relacji w grupie.


Prowadzenie: Psycholog Pani Joanna  Juszczaki, Pedagog Marta Ciuraszkiewicz

 
Zajęć profilaktycznych pt. "Biorąc tracisz" (klasy pierwsze i drugie) w wykonaniu teatru studio z Krakowa. Zajęcia miały za zadanie zwiększyć świadomość negatywnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz nauczyć asertywności.

Prowadzenie: Teatr Studio z Krakowa

 


Warsztatów profilaktycznych (klasy pierwsze) pt. "Jak radzić sobie z uzależnieniami i mądrze wkraczać w dorosłe życie". Uczniowie poznali zagrożenia czyhające na nich w kontaktach z narkotykami, dopalaczami i alkoholem. Zostali uświadomieni o negatywnych następstwach uzależnień.

 

 

 

Prowadzenie: Specjalista do spraw promocji zdrowia Beata Pachla

6 listopada po raz kolejny młodzież naszego Liceum obejrzała spektakle teatru Kurtyna z Krakowa. Scenariusze przedstawień opisują rzeczywistość, która może stać się realnością dla każdego młodego człowieka. Tytuły przedstawień:

{phocagallery view=category|categoryid=607|limitstart=0|limitcount=0}

Organizatorem profilaktycznych spotkań teatralnych jest Pani pedagog Marta Ciuraszkiewicz

Tradycyjnie, na początku roku szkolnego uczniowie klas I wraz z wychowawcami uczestniczą w warsztatach integracyjnych których organizatorem jest psycholog szkolny Pani Joanna Kupczyńska-Juszczak. Celem tych spotkań jest poznanie się uczniów w klasie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, przynależności i identyfikacji z grupą. Zajęcia prowadzone są tak, by młodzież mogła lepiej się poznać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, doświadczeniach, a także podzielić się oczekiwaniami i obawami. A wszystko po to, aby jak najlepiej spożytkować 3-letni okres wspólnej nauki.

Napisała i fotografowała: P. Anna Marmur

{phocagallery view=category|categoryid=605|limitstart=0|limitcount=0}

15 listopada odbył się spektakl pt. „Utracone marzenia” obejrzała go młodzież z ośmiu klas naszej szkoły. Aktorzy przedstawili problem nadużywania alkoholu przez młodzież. Pokazali tragiczne konsekwencje picia nawet w niedużych ilościach. Uświadamiali zagrożenia dla zdrowia i życia innych, jakie powodują kierowcy pod wpływem alkoholu.

Napisała pedagog szkolny P. Marta Ciuraszkiewicz

Wydarzenia