Wrzesień to miesiąc integracji klas pierwszych. Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki i uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego panią Joannę Kupczyńską i pedagoga szkolnego panią Martę Ciuraszkiewicz. Elementy warsztatu nakierowane są na wzajemne poznanie i odpowiedzialność za siebie i innych uczniów.

12 grudnia 2015 uczniowie klas I i II obejrzeli przedstawienie zaprezentowane przez teatr "Kurtyna" z Krakowa. Spektakl to porywająca a zarazem wzruszająca historia Beatki, wrażliwej i uczuciowej dziewczyny, którą niespodziewanie dotykają problemy z nauką. Głównym powodem jest niestabilna sytuacja rodzinna. Pewnego dnia pod naciskiem starszych kolegów bierze udział w "zabawie" gdzie po spożyciu alkoholu trafia w bardzo ciężkim stanie do szpitala. To wydarzenie ma wpływ na radykalną zmianę sytuacji rodzinnej. Uczennica po powrocie ze szpitala postanawia przewartościować swój stosunek do  kwestii akceptacji swojej osoby w środowisku rówieśniczym, wspiera ojca walczącego z nałogiem i uczy się jak praktycznie wdrażać w życie pojęcie asertywności.

Drugi spektakl to "Bilet do raju" przedstawia rodzinę w której ojciec pracoholik, matka entuzjastka zakupów i seriali i Maciek - kilkunastoletni chłopiec uważający się za eksperta w dziedzinie używek, oszukujący rodziców. Godziny spędza przed komputerem stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec słabszych rówieśników.

Spektakle zwracały uwagę na dydaktyczne i profilaktyczne aspekty:

  • przyczyny i skutki braku komunikacji w stosunkach dziecko - rodzic,
  • zaburzenia w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej,
  • problem braku autorytetów i zafałszowania podstawowego kanonu wartości etycznych w procesie dojrzewania społecznego jednostki,
  • problem agresji elektronicznej,
  • przemoc fizyczna i psychiczna w środowiskach szkolnych,
  • profilaktyka używek: alkohol i nikotyna,
  • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych,
  • zdrowotne i społeczne skutki stosowania środków psychoaktywnych.

Organizacja pedagog szkolny Pani Marta Ciuraszkiewicz

 

Zajęcia profilaktyczne "Moja droga w dorosłość bez uzależnień" realizowane były w naszej szkole w dniach 19, 20 i 30 listopada, dla uczniów klas I i II., przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji "ATELIER" z Krakowa. Poruszały tematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz wchodzenie w dorosłość. Wyposażały uczniów w wiedzę na temat następstw ryzykownych zachowań po zażyciu środków o działaniu psychoaktywnym: alkohol, narkotyki, dopalacze i inne. Prowadzący mocno akcentował wagę i konsekwencje życiowych wyborów, wskazywał na umiejętność odmawiania i nie wchodzenia w ryzykowne sytuacje i towarzystwo.

Spotkania zorganizowała pedagog szkolny Marta Ciuraszkiewicz

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I. "Świadome postawy młodych osób w dobie łatwej dostępności do narkotyków, dopalaczy i alkoholu" realizowane były we wrześniu.

Młodzi ludzie często podejmują decyzję pod wpływem chwili i emocji na przykład sięgając po substancje psychoaktywne. Zachowują się ryzykownie dlatego ważne jest przyswojenie umiejętności psychospołecznych które prowadzą do ograniczania podejmowanego ryzyka.

W klasach pierwszych w miesiącach wrzesień-październik realizowane były dwugodzinne zajęcia integracyjno-adaptacyjne. Celem zajęć było tworzenie grupy partnerskiej mającej świadomość wspólnoty interesów i zadań, równych praw i obowiązków. Zajęcia są treningiem umiejętności społecznych, łagodzącym trudności we wzajemnych stosunkach w początkowym etapie tworzenia się zespołu klasowego. Dają młodzieży możliwość samopoznania i samoakceptacji, poznania i akceptacji innych, doskonalą relacje z kolegami z klasy i wychowawcą.

Zajęcia prowadzą: psycholog Joanna Kupczak-Juszczyńska, pedagog szkolny Marta Ciuraszkiewicz

Wydarzenia