Wyniki rankingu liceów Perspektyw. Wśród 500 liceów w Polsce nasza szkoła została oznaczona, podobnie jak w roku poprzednim, mianem  "Srebrnej szkoły 2015".

30 października 2014r. nasze Liceum otrzymało z rąk Prezydenta Miasta Zamość, Pana Marcina Zamoyskiego list gratulacyjny oraz statuetkę "Szkoła Sukcesu".

W ostatnim wydaniu Perspektyw Kapituła Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 ogłosiła wyniki. Zgodnie z postanowieniem, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły wolimpiadach – III LO uplasowało się na 155 pozycji w kraju, wynikimaturalne – III LO osiągnęło 200 pozycję w kraju. Ogółem daje to naszej szkole 198 pozycję w kraju i 13 w województwie lubelskim. W rankingu wzięto pod uwagę 500 szkół licealnych.

 

W czwartek, 27 czerwca, 2013 roku, Marcin Zamoyski prezydent Miasta Zamość, spotkał się w sali Consulatus zamojskiego ratusza z laureatami olimpiad i konkursów szkolnych, organizowanych w roku szkolnym 2012/2013.

Już po raz kolejny Perspektywy ogłosiły Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze Liceum uplasowało się na 208 pozycji, awansując z miejsca 223 w roku ubiegłym. Natomiast w Rankingu Maturalnym zajmujemy 174 miejsce, oceniano 500 liceów w Polsce.

Wydarzenia