13 listopada nasza społeczność szkolna wzięła udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na czele z Panią Katarzyną Pańko uczniowie klas Ib, Ic, Ie, Ih, IIg, IIh i IIi w montażu słowno-muzycznym przedstawili historię zapisaną w pieśniach wojskowych oraz wierszach polskich poetów. Oprawą muzyczną zajął się Pan Tomasz Ziąbkowski, a za oprawę literacką odpowiadała Pani Katarzyna Pańko.

Patrycja Komadowska