W dniu 9 stycznia 2015r. przedstawiciele klasy 3c wraz z p. Beatą Pisarczyk-Zabiciel wzięli udział w uroczystej Galii podsumowujące projekt „Szkoła Dialogu” w Teatrze Wielkim w Warszawie. Uczestniczyło w niej około 1200 uczniów i nauczycieli reprezentujących 41 szkół z całej Polski, a także przedstawiciele mediów oraz najwyższych władz państwowych: marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, doradca Prezydenta RP ds. społecznych Henryk Wujec oraz pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara. „Szkoła Dialogu” to projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami objętego patronatem Prezydenta RP, którego celem jest umożliwienie uczniom poznania tradycji i historii Żydów zamieszkujących przedwojenną Polskę. Podczas Galii zaprezentowano dokonania uczniów, a najciekawsze projekty nagrodzono. Realizacja naszego projektu została przedstawiona w formie filmu przygotowanego przez Fundację Forum Dialogu, z czego byliśmy niezmiernie dumni.

Od 2009 roku uczniowie naszej szkoły spotykają się z młodzieżą izraelską w ramach programu „Bliżej Siebie”, a większość uczestników tych wymian odczuwa potrzebę poznawania historii polsko-żydowskiej naszego wielokulturowego niegdyś miasta. Projekt „Szkoła Dialogu” umożliwił uczniom poszerzenie własnych horyzontów i dlatego współpraca z Fundacją Forum Dialogu będzie kontynuowana w naszej szkole w kolejnych edycjach.

Relacja od 00:03:07 minuty

 Napisała: p. Beata Pisarczyk-Zabiciel

Galeria

TVP Lublin

http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/kultura/pierwsze-takie-wydarzenie-po-ii-wojnie-swiatowej-w-zamojskiej-synagodze-odbyla-sie-bar-micwa/15904383

Gazeta Wyborcza

http://wyborcza.pl/magazyn/1,139525,16309348,Tu_nie_gryza__Bar_micwa_w_Zamosciu.html

http://lublin.gazeta.pl/lublin/5,35640,16320522,Tak_wygladala_pierwsza_bar_micwa_od_II_wojny_swiatowej.html?i=26

FOX NEWS

http://www.foxnews.com/world/2014/07/28/ny-boy-has-bar-mitzvah-in-polish-town-his-grandfather-once-fled/

DAILY MAIL

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2706667/New-York-boy-honors-grandfather-having-Bar-Mitzvah-Polish-town.html

www.ezamosc.pl

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9035&Itemid=44

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9039&Itemid=37

Polskie Radio Lublin: relacja audio

http://moje.radio.lublin.pl/pierwsza-po-wojnie-ceremonia-bar-micwy-odbyla-sie-w-zamojskiej-synagodze.html

strona Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

http://fodz.pl/?d=2&id=1937&l=pl

Tygodnik Zamojski

http://www.tygodnikzamojski.pl/page/571/#prettyPhoto

Dziennik Wschodni

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140703/ZAMOSC/140709915

Forum Dialogu Między Narodami

http://dialog.org.pl/news_bar_micwa_jakea_wisnika_w_zamosciu.html

relacja wideo – Forum for Dialogue

http://vimeo.com/100510995

roztocze.net

http://roztocze.net/bar-micwa-jakuba/

Zamość nasze miasto

http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/pierwsza-po-ii-wojnie-swiatowej-ceremonia-bar-micwy-w,2343496,t,id.html

Portal Społeczności Żydowskiej

http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/6335-pierwsza-po-wojnie-bar-micwa-w-zamociu.html

Students from class II c with teachers from our school, Mrs Beata Pisarczyk - Zabiciel, Mrs Eliza Leszczyńska - Pieniak and Mr Zbigniew Kordyaczy had a chance to participate in a ceremony of bar mitzvah, which took place in the Synagogue in Zamość on the 3rd July 2014 at 12 p.m. Jake Wisnik, from the USA, had decided to organise this important ceremony, confirming his coming of age, in Zamość because this is where his ancestors came from. The whole event had an incredibly joyful atmosphere - Rabbi David Holtz, who came from the USA with the Wisnik family, was playing the guitar and singing and so did the guests. Reading the Torah was the most important part of the ceremony because Jake had done it publically for the first time, which meant that he has been responsible for his acts in front of God since then. Jake's parents, Eva and Robert, said a few words to their son and also thanked everybody for coming and the students from class II c for deepening their knowledge about the Jewish religion and culture and for preparing a walking tour tracing the Jewish past in Zamość. Being participants of School of Dialogue project, the students had an opportunity to take part in Jake’s bar mitzvah which was the first such ceremony organised in Zamość since the World War II. It was an unusual experience which allowed the students to extend their knowledge and see with their own eyes what one of the most important Jewish ceremonies looks like. The teachers as well as the students of our school were interviewed by the media after the tour, which had been organised in English by the students and Mrs Beata Pisarczyk - Zabiciel.

The note on the ceremony was written byKatarzyna Brzuś, IIc.

Uczniowie klasy II c wraz z nauczycielami naszej szkoły, panią Beatą Pisarczyk – Zabiciel, panią Elizą Leszczyńską – Pieniak oraz panem Zbigniewem Kordyacznym mieli okazję wziąć udział w bar micwie, która odbyła się w zamojskiej Synagodze dnia 3 lipca 2014 roku o godz. 12. Jake Wisnik z USA postanowił, że ta niezwykle ważna dla niego uroczystość, która wiąże się z wkroczeniem w dorosłość, odbędzie się właśnie w Zamościu, gdyż stąd pochodzą jego przodkowie. Całe wydarzenie miało niezwykle radosny charakter – rabin David Holtz, który przybył wraz z rodziną Wisnik z Nowego Jorku, grał na gitarze i śpiewał, do czego przyłączali się wszyscy zebrani, momentami klaszcząc. Czytanie Tory przez Jake’a było najistotniejszym momentem uroczystości, gdyż chłopiec zrobił to publicznie po raz pierwszy, co oznaczało, że od tej pory sam będzie odpowiadał za swoje czyny przed Bogiem. Rodzice Jake’a, Eva oraz Robert, wygłosili kilka słów do swojego syna, dziękując również wszystkim za przybycie oraz uczniom klasy II c za to, że pogłębiają swoją wiedzę na temat religii i kultury żydowskiej oraz za przygotowanie wycieczki śladami zamojskich Żydów, która odbyła się po zakończeniu uroczystości. Uczniowie II c, jako absolwenci projektu Szkoła Dialogu, mieli okazję wziąć udział w tym niezwykłym, bo zorganizowanym w Zamościu po raz pierwszy od wybuchu wojny, wydarzeniu, co było wspaniałym doświadczeniem, które pozwoliło im pogłębić swoją wiedzę oraz zobaczyć na własne oczy, jak wygląda jedna z najważniejszych uroczystości w religii żydowskiej. Zarówno nauczyciele naszej szkoły jak i uczniowie klasy II c udzielali wywiadów mediom po zakończeniu wycieczki, którą uczniowie przygotowali w języku angielskim wraz z Panią Beatą Pisarczyk – Zabiciel.

Autorką tekstu jest Katarzyna Brzuś, klasa II c.

Wydarzenia

Wydarzenia sportowe

WydSport

SKF

SKF

Wycieczki

ppleso