On 13 and 27 March as well as 25 and 28 April 2014 students from class IIc participated inworkshops of an educational program called School of Dialogue which were held in our school. They were organized by Forum for Dialogue Among Nations and were run by Anna Geller and Stanisław Niemojewski, Forum’s educators. The educators organized highly interesting classes, thanks to which we had an opportunity to learn more about the history of the Jews from Zamość.

            W dniach 13 i 27 marca oraz 25 i 28 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbyły się warsztaty programu edukacyjnego "Szkoła Dialogu", projektu edukacyjnego Fundacji Forum Dialogu Między Narodami, w którym udział wzięła klasa IIc. Anna Geller i Stanisław Niemojewski, trenerzy ze Szkoły Dialogu, zorganizowali niezwykle interesujące zajęcia, podczas mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o historii zamojskich Żydów.

Wydarzenia

Wydarzenia sportowe

WydSport

SKF

SKF

Wycieczki

ppleso