Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

 Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu obowiązuje od dnia 21czerwca 2005r.Opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( tekst jedn. z 2004r. Nr 256, poz.2572), w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą o podatku dochodowym  od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281, poz. 2781).

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoka średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi ,który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium może być przyznane również uczniowi, który  brał udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu ogólnopolskim.

 

  1. O przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

 

  1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

 

  1. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność aktualnie obowiązującego zasiłku rodzinnego.
  2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

  1. Stypendium motywacyjne  może być przyznane uczniowi, którego średnia ocen za semestr wynosi co najmniej 4,3  uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowi, który brał udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Warunkiem przyznania stypendium motywacyjnego jest uzyskanie przez ucznia oceny z zachowania co najmniej  dobrej. Komisja stypendialna po każdym semestrze ustala średnią ocen od której jest przyznawane stypendium motywacyjne. Nie może jednak być niższa niż 4,3.

Wydarzenia

Wydarzenia

Wielkie Dzieło Odbudowy

Społeczność III Liceum wspiera „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce”. Informacje na temat bieżących prac oraz wyglądu kościoła można śledzić na stronie internetowej WIELKIE DZIEŁO ODBUDOWY. Wygląd po rewitalizacji można zobaczyćTUTAJ

2019-02-11

Wydarzenia

Konkurs zostań drugim Tolkienem 2019

Zapraszamy uczniów gimnazjum i klasy 8 szkoły podstawowej powiatu zamojskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu na opowiadanie w języku angielskim. Pobierz  REGULAMIN KONKURSU

2019-02-08

Wydarzenia

Walentynki 2019

14 lutego to dzień w którym szczególnie okazujemy sobie uczucia, w tym roku "Walentynki" wypadają w zimowe ferie zatem uczniowie wcześniej przygotowali różne imprezy. We wtorek 5 lutego Samorząd zorganizował koncert "karaoke" w którym większość chętnie uczestniczyła wspólnie śpiewając znane miłosne piosenki.

2019-02-08

Wydarzenia

kup lizaka, nakarm psiaka

W naszej szkole działa stoisko pod przewodnim hasłem "kup lizaka, nakarm psiaka", możecie wspomóc zwierzęta z pobliskiego schroniska a przy okazji przekąsić coś słodkiego, serdecznie zapraszamy! Można przeczytać o nas TUTAJ

2019-02-08

Wydarzenia

X Zamojskiego Dyktanda 2019

Dnia 31.01.2018r., uczniowie klas pierwszych: Maria Bojarczuk, Magdalena Majdańska, Karol Kowalczuk oraz uczennica klasy drugiej – Izabela Fronc, udali się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Brali oni udział w finale jubileuszowego X Zamojskiego Dyktanda organizowanego przez PWSZ i II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Dyktando nie należało do najłatwiejszych, a uczestnicy musieli zmagać się z wieloma trudnościami jakie ortografia ze sobą niesie. Wspaniale poradziła sobie z tym zadaniem Maria Bojarczuk z klasy Ie, która uplasowała się na III pozycji. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2019-02-04

Wydarzenia

Oferta AGH

4 lutego gościliśmy w naszej szkole wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. W krótkiej prezentacji przedstawiono możliwości jakie daje uczelnia, kierunki rozwoju, metody naboru studentów. Była możliwość zadawania pytań, obejrzeliśmy film o uczelni. Wielu naszych absolwentów studiuje na AGH, a kolejni zapewne także dokonają podobnego wyboru.

2019-02-04

Wydarzenia

Studniówka 2019

26 stycznia o godzinie 19:00 w zamojskiej hali OSiR, Pan Dyrektor Antoni Szostek rozpoczął bal maturalny słowami „poloneza czas zacząć” i tradycyjnie jak co rok, od początku istnienie liceum, poprowadził piękny korowód dziewcząt i chłopców.

2019-01-27

Wydarzenia

Łyk kultury

Koniec semestru to dobra okazja, żeby zmienić perspektywę i zamienić szkolną ławkę na muzealną podłogę.

2019-01-27

Wydarzenia

Drogowskaz Mistrzostwa Finansowego

17 stycznia 2019 roku w Zamojskim Domu Kultury odbyło sie wydarzenie którego organizatorami byli uczniowie klasy 2 E: Mateusz Grzyb, Karolina Mazurek, Maciej Wojnar, Mateusz Psiuk i Miłosz Piotrowski.

2019-01-23