• Zaprojektowanie znaku graficznego - logo dla projektu.
  • Wyłonienie 25 osobowej grupy uczestników do realizacji projektu.

Projekt zatwierdzony i pozytywnie oceniony przez Agencję
w programie Erasmus+. (Konkurs: 2016 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół). Tytuł "Bez obawy" sugeruje iż po zrealizowaniu projektu nasza szkoła będzie jeszcze bardziej otwarta na potrzeby uczniów, także spoza naszego kraju np. naszego wschodniego sąsiada Ukrainy.
W projekcie biorą udział dwie szkoły - III Liceum, które jest koordynatorem i Istituto Omnicomprensivo "L. Lilio" Cirò we Włoszech.

Opiekunami projektu są: p. Dagmara Kozik i p. Anna Marmur

Wydarzenia