W każdy czwartek  na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej w sali 05 i w sali komputerowej odbywają się spotkania uczestników programów Erasmus + realizowanych w naszej szkole. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy:

- chcą uczestniczyć w programie "Bez obawy-pakiet integracyjny dla młodzieży różnych narodowości w Ciro'
i w Zamościu".

- chcą uczestniczyć w programie "Działaj naturalnie!" - praca metodą projektu przy interdyscyplinarnym opracowaniu modelowego obiektu turystycznego w prowincji Novara, w Ciro' i na Roztoczu.

Plan zajęć :

  • zajęcia uzupełniające z języka włoskiego dla uczniów klas 1d, 1f, 2b, 2f/ podstawowy kurs języka włoskiego dla pozostałych uczniów
  • zajęcia z programowania w  programie wspomagającym projektowanie Autocad
  • realizacja bieżących zadań obu Projektów

(Informacje szczegółowe u prowadzących projekty:  p. Dagmara Kozik  i p. Anna Marmur)

  • Zaprojektowanie znaku graficznego - logo dla projektu.
  • Wyłonienie 25 osobowej grupy uczestników do realizacji projektu.

Projekt zatwierdzony i pozytywnie oceniony przez Agencję
w programie Erasmus+. (Konkurs: 2016 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół). Tytuł "Bez obawy" sugeruje iż po zrealizowaniu projektu nasza szkoła będzie jeszcze bardziej otwarta na potrzeby uczniów, także spoza naszego kraju np. naszego wschodniego sąsiada Ukrainy.
W projekcie biorą udział dwie szkoły - III Liceum, które jest koordynatorem i Istituto Omnicomprensivo "L. Lilio" Cirò we Włoszech.

Opiekunami projektu są: p. Dagmara Kozik i p. Anna Marmur

Wydarzenia